Internationella möjligheter och Within Practice i Stocholm

Lust att möta danskonstnärliga praktiker i ett experimentellt forum? Då är du välkommen till ett sjudagars symposium i Stockholm mellan den 7 - 14 oktober. Under Within practice håller sex danskonstnärer sex workshops inom fyra dagar. Detta följs av en publik presentation. Parallellt pågår ett open source projekt där alla medverkande får bidra med sina praktiker. Symposiet är öppet för danskonstnärer från hela landet, studenter från DOCH och en nyfiken publik. Konstnärsnämnden beviljar stöd för resa och boende för danskonstnärer utanför Stockholm - ansökan görs direkt i formuläret när man anmäler sig.

Här kan du lära med om Within practice

Letar du efter utmaningar på ett internationellt plan: residens, konferenser, samarbetsprojekt, utlysningar av stöd m.m. kan jag varmt rekommendera organisationen On the Move. Lina B Frank och Yohann Floch från IRO/TEH hade bjudit in Mia Sert från On the Move för en workshop i Malmö i förra veckan. Under workshoppen fick vi bland annat göra en "mapping-exercise" där vi ritade fram våra internationella relationer, upplevelser, erfarenheter, osv. En tankeväckande övning som jag tar med mig tillbaka till DC Syd när det gäller vidare utveckling av vårt internationella nätverk och internationella projekt.

IRO/TEH kommer att hålla fler workshops under hösten och dem hittar ni här. Jag rekommenderar alla som vill jobba internationellt att prioritera att närvara på dem.

Bild ovan från workshoppen med On the Move. Fotograf: Jonas Persson Cactus Foto

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly