Jag är tid, jag är rum

Om att skapa förutsättningar för delaktighet genom sinnligt utforskande, tillsammans med barn i specialförskola.

Om rörelser som kan förstärka upplevelsen av kroppens närvaro.

Under hela hösten har vi inom Kollaborativet och projektet Jag är tid, jag är rum arbetat i nära samarbetsprocess med barnen och pedagogerna på Korrebäckens specialförskola. Vi har tillsammans med dem undersökt olika rumsliga iscensättingar som syftat till att skapa förutsättningar för delaktighet genom sinnligt utforskande. Tyngd och lätthet, färger och vatten är några av de namn vi givit de olika rummen, inom vilka vi sökt material inom inramningar som kan förstärka, förlänga och ger ett eko av kroppens närvaro och rörelse i rummet - taktilt, visuellt och auditivt.
Nu påbörjar vi arbetet att utifrån våra erfarenheter med barnen på Korrebäcken, skapa en scenisk form - en sinnlig resa i ett landskap av undersökande - som kan möta upp, resonera mot och bekräfta barnen i deras förmågor och drivkrafter. En konstnärlig upplevelse som många barn och vuxna ska kunna ta del av.
Jag är tid, jag är rum är ett 2-årigt konstnärligt undersökande projekt som tar utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande och som är uppbyggt kring samarbetsprocesser med barn med funktionsvariation inom inom specialförskola och grundsärskola. Projektet finansieras av Svenska Postkodstiftelsen, Kulturrådet och Crafoordska stiftelsen.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer. Ellen Spens: 0708-689816 eller kontakt@kollaborativet.se

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly