Presentation av centrumbildningarna

Vår tillförordnade verksamhetsledare Jenny Månström presenterade centrumbildningarna (som finns för flera konstarter, varav Danscentrum är en) inför Region Skånes kulturnämnd i torsdags. Läs hennes kanonfina tal här!

PRESENTATION CENTRUMBILDNINGAR

FÖR REGION SKÅNES KULTURNÄMND 26/9 2019

 

Centrumbildningar är medlemsorganisationer för fria professionella kulturutövare över hela landet. Det finns 13 stycken och 9 av dem finns representerade i Skåne.

Centrumbildningarna har statliga medel från Kulturrådet för att säkra aktörernas villkor och stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Det vill säga att det ingår ett förmedlande uppdrag i organisationernas verksamhet.

Medlemmarna kan vara enskilda eller juridiska och bedömningen på ansökningarna följer oftast Arbetsförmedlingen Kultur Medias krav på professionalitet.

AF bjuder också emellanåt in till samtal för att scanna av branschen och arbetsmarknaden, till exempel ett snart kommande branschråd för scenkonsten i Skåne.

Ibland är centrumbildningarna offentlig part i utredningar, samtal och förhandlingar.

Danscentrum är en arbetsgivarpart som avtalar kollektivavtalet för dansare och koreografer inom fria sektorn med Teaterförbundet.

Det förmedlande uppdraget innebär att centrumbildningarna sprider medlemmarnas produktioner genom nätverk och kontakter, anordnar och deltar på mässor och utbudsdagar, driver projekt för utveckling av den specifika konstformen och mötet med publiken.

 

Danscentrum Syd har 22 juridiska medlemmar och ca 65 enskilda medlemmar. Vår dagliga verksamhet har bas i den dagliga träningen som är grundläggande för dansare och koreografer eftersom de har kroppen och rörelse som sitt konstnärliga uttryck. Vi anlitar varje år ca 50 olika personer som pedagoger. Ibland utökas den dagliga träningen med workshops i särskilda tekniker eller konstnärliga metoder.

Vi arrangerar dessutom en del kompetenshöjande kurser inom andra områden, tex kommunikation (”bli bra på sociala medier”), ekonomi (”tänk på din pension”) och projektbeskrivning (”så skriver du en bra ansökan”).

Vi har tre dansstudios som medlemmar kan hyra till subventionerat pris. Detta är absolut grundläggande för många av våra medlemmar för att kunna producera sina verk. Det är nästan omöjligt att hålla sig med egen lokal om du inte driver ett eget kompani med verksamhetsstöd och dessutom finns det få riktigt bra danslokaler att tillgå.

Utöver dessa rent praktiska faciliteter är Danscentrum Syd en mötesplats och en nätverkshub för dansare och koreografer verksamma i Skåne. Även om våra lokaler fysiskt finns i Malmö är ytan vi verkar på större. Vi är en del av infrastrukturen för danskonsten i Skåne. Vi är även en del av Skånes Danskollegium tillsammans med Riksteatern Skåne, Skånes Dansteater, Dansstationen, Inkonst, MARC (i Knislinge), Memory Wax och Region Skåne.

 

I princip alla våra medlemmar som producerar danskonst turnerar i regionen (och i övriga Sverige). Fram för allt de som producerar för barn och unga. Som fri aktör måste du vara mobil för att nå publiken. Detta ställer krav på ett gott nätverk av arrangörer runt om i regionen som kan ta emot dansföreställningar och har en publik till dem. Detta är också en del av infrastukturen som hela tiden måste underhållas och utvecklas. Vilka kommuner behöver vi lägga mera krut på än andra? Vilka arrangörer har vi inte nått? Vilka möjliga spelplatser har vi förbisett? Hur kan vi stärka våra medlemmar att nå ut?

 

De andra centrumbildningarna i Skåne har liknande verksamheter men i olika stort omfång, dvs att stärka medlemmarna i deras eget konstnärsskap och vara ett sammanhang att ingå i. Att vara just ”fri konstutövare” innebär att det är så mycket mer än konsten som du ska kunna och lägga tid på. Du ska även vara projektledare, ekonom, producent, pedagog, kommunikatör, säljare, chef, tekniker mm. Det vi ser är att våra medlemmar har ett stort klureri med att få det att gå ihop. Därför är centrumbildningarna viktiga. Vi blir den part som saknas när konstnärerna jobbar med egna projekt. Det kan bli väldigt ensamt. Då är gemenskapen och kunskapsbanken i föreningen väldigt viktig.

 

Arbetet för en fri konstutövare drivs hela tiden på just projektbasis. Detta gäller även den ekonomiska delen. När det gäller till exempel sökbara projektmedel är det inte så stora summor det rör sig om att konstnärerna kan anställa en producent. Att då vara medlem i en centrumbildning kan innebära att du inte behöver kunna eller göra allt själv.

 

Fördelen med att vara fri konstutövare är just friheten. Du är din egen arbetsgivare. Du har inga femårsplaner att förhålla dig till. Vägen från tanke till agerande kan vara kort.

Detta gäller även för centrumbildningarna. Ser vi ett behov hos våra medlemmar kan vi på kort tid arbeta fram en aktion på det. Ser vi tendenser i samhället som påverkar konstnärerna kan vi snabbt fånga upp detta och erbjuda kunskap.

 

En annan fördel är att centrumbildningarna på ett eller annat sätt är rikstäckande inom sitt gebit vilket samlar väldigt mycket kunskap under samma paraply. Som riksorganisation är det också möjligt att driva strategiskt arbete med mer tyngd.

Och vår absolut grundläggande strategi är att rikta uppmärksamhet och finansiering till våra medlemmar.

 

 

Jenny Månström, tf verksamhetsledare på Danscentrum Syd

Jenny Månström, tf verksamhetsledare på Danscentrum Syd

Bilder från Region Skånes kulturnämnd

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly