Projektcentret på besök

Ett av de mest uttalade behoven från våra juridiska medlemmar är behovet av hjälp med administration och produktion. Igår hade vi därför besök av Jens Christian Jensen och Lone Vibe Pedersen från Projektcentret i Köpenhamn. Inför representanter från både den fria dansen och den fria teatern berättade de om sitt arbete: att administrera fria dansprojekt i Köpenhamn. På projektcentret kan alla, som arbetar professionellt med danskonst, få gratis rådgivning när det gäller ansökningar till Kunststyrelsen (motsvarande Kulturrådet), nordiska bidragsgivare och privata fonder. Få man positivt svar på sina ansökning och ska producera ett projekt, kan man få hela sitt projekt administrerat genom Projektcentret som då tar sig an alla kontrakt, försäkringar, löner, skatter, arvoden och fakturor, samt ger rådgivning när det gäller marknadsföring, turnéplanläggning, inbjudningar till premiärer osv. För detta betalar man 5% av projektets budget, oavsett hur stor eller hur liten den är. Ett enormt inspirerande koncept och vi kommer nu att gå vidare med att skissa på modeller för hur en liknande tjänst kunde se ut i södra Sverige. Att kunna få lyfta dessa uppgifter och ansvar från våra producerande medlemmars bord vore inte mindre än fantastiskt. 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly