ROOM X – ett sammanhang som ger mening

Av Miguel Cortés
Dans- och scenkonstnär
Producent och tillsammans med Claudine Ulrich initiativtagare till Room X.

Med jämna mellanrum uppstår frågan om vad som skapar mening och vad som blir meningsfullt. Inte bara hos mig själv men också för andra. Talar vi om konstnärliga processer som leder till publika möten finns allt som oftast förväntningar, ja till och med krav på mening. Något angeläget som är värt att ta del av. Inget konstigt med det, om det inte vore så att vi människor skapar vår egen mening ur en ocean av meningsfulla omständigheter. Så varför skulle något meningsfullt och angeläget för mig bli det för någon annan? När dessa tankar börjar snurra runt i huvudet börjar en mur av tvivel sakta resa sig. Den ställer sig emellan mig och skapandet. Till slut ifrågasätter man hela sin konstnärliga existens och tron på den i ett vidare sammanhang, dvs. utanför sig själv… Någon som känner igen sig?

Miguel Cortés i arbete på under Plattform på Palladium.

Men i allt detta finns kollegor, en fantastisk community att ta stöd av! När vi kommer samman och gör det som vi brinner mest för i vårt yrke skingras också mina tvivel, om än inte för gott… Men i ögonblicket står det klart för mig att jag är en del av ett sammanhang som, just precis, skapar mening. Tillsammans frigör vi energier, tankar delas och idéer föds, perspektiv ställs på ända och nya genereras. Listan kan göras lång av ”meningsfullheter”.

Kick-off med medverkande i Room X

Room X, som precis ”kickats” igång, är just ett sådant sammanhang. Ett sammanhang där vi möts på ”golvet”. För det är när vi kommer samman i praktik det händer något på allvar! Nätverkande och andra former för möten i all ära, men det kommer inte i närheten av det som uppstår i praktik. Kanske inte fullt jämförbart, men det är i alla fall min övertygelse.

Efter två år av arbete med fundraising idéformuleringar, arrangörsarbete, m.m. är projektet en realitet! Room X består nu av, inte mindre än, ett 15-tal konstnärskap inom den professionella samtida danskonsten i Skåne! Och alla är inte med… Att vi lyckats samla lejonparten av de skånska danskonstnärerna hade inte varit möjligt om det inte funnits ett starkt behov av det samt en generositet bland utövarna.

Sökande av möjliga platser att installera sig på Ystad Teater

 

Så, vad är Room X? Många saker... Ur ett publikt perspektiv är det ett slags sammansatt utställning och värld bestående av ett 15-tal dansinstallationer där en publik under 3 timmar kan vandra runt bland de olika verken. Denna värld håller vi nu tillsammans på att skapa samtidigt som vi även låter den definiera sig själv. Under de 3 workshops vi nu haft varvas gemensamma processer med enskilda. Relationer mellan innehåll uppstår och skapar nya riktningar, friktion varvas med flow – oerhört spännande och en ynnest att få ta del av! Utifrån de medverkandes perspektiv är Room X energi, gemenskap och utbyte. Och sist men inte minst, är Room X en aktion för att de fria danskonstnärerna ska bli en allt självklarare aktör på den skånska dans- och konstscenen!

Miguel Cortés
Dans- och scenkonstnär
Producent och tillsammans med Claudine Ulrich initiativtagare till Room X.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly